Bernt Christian Hellerud, leder og ansvarlig for medlemsregister, treningsavgift, påmelding til serie, politiattester og web-ansvarlig. Mobil: 95927922, e-post: kollfotball@gmail.com

Kjartan Eide, kasserer, e-post: kjartaneide@hotmail.com

Hans Weinberger, materialforvalter. Mobil: 48898397, e-post: hans@kth.se

Torkel Ugland, e-post tugland@hotmail.com

Eric Breit. e-post: eric.breit@gmail.com

Lars Berg, e-post: Lars.berg@hotmail.com