Uttakskriterier Night Hawk, KM stafett, NM senior-stafett + NM jr stafett IL Koll
 
Uttakskomite: Jamma + Finn/Sofie + Heidi
 
Uttakskriterier:
 
- UK tar ut det antatt sterkeste laget til aktuell stafett.

- Skjønn er et viktig uttakskriterie i alle uttak. I skjønn inngår spesielt tidligere toppresultater, spisskompetanse for aktuell distanse og formutvikling. 

- Skjønn vil benyttes sammen med oppgitte uttaksløp. 

- Yngre løpere kan bli skjønnet inn hvis vurders som bra for utvikling eller erfaring da Koll ønsker legge tilrette for utvikling av yngre løpere.'

 

Night Hawk

  • Stafetter 2022, Kvistkvaset, 15-stafetten, Tiomila, Jukola

 

KM stafett

  • Stafetter 2022, Kvistkvaset, 15-stafetten, Tiomila, Jukola, Night Hawk

 

 

NM stafett

  • NM uka (8.-10. september)
  • Stafetter 2022, Kvistkvaset, 15-stafetten, Tiomila, Jukola, Night Hawk

 

NM junior stafett

  • NM uka (8.-10. september)
  • NC mellom (24. september)
  • Stafetter 2022, Kvistkvaset, 15-stafetten, Tiomila, Jukola, Night Hawk, NM stafett
 
 
PS: Håper vi kan samle mange av klubbens løpere på alle stafetter