Klubben

Referat fra styremøter 2023

Les mer

Årsmøte i IL Koll 27. mars kl 20:00

Styret innkaller til årsmøte i Idrettslaget Koll på Kollhytta mandag 27. mars 2023 kl 20:00.
Les mer

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll. Årsmøtet avholdes på Kollhytta mandag 27. mars 2023 kl 20:00. Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Arne Nesset, arnenesset@gmail.com innen 12. mars 2023.
Les mer

Årsmøte i o-gruppa

Velkommen til o-gruppas årsmøte mandag 6. mars klokka 19.30
Les mer

Styret jobber for en utvidelse av Kollhytta

Styret har en stund jobbet for en utvidelse av Kollhytta. Det er særlig flere toaletter med universell utforming i forbindelse med fotballkamper på Kollbanen og ski- og orienteringsaktiviteter med utgangspunkt i Kollhytta, som sårt savnes i dag. Det er imidlertid også behov for en oppgradering av kjøkken/kiosk og mer plass til aktiviteter og lagring av utstyr. Det jobbes i første omgang med å få godkjent en Rammetillatelse for tilbygg og oppgradering av Kollhytta. En slik rammetillatelse vil være et første skritt på veien, og er en forutsetning for å jobbe videre med finansiering og detaljplanlegging.
Les mer

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll på Kollhytta mandag 28. mars 2022 kl 20:00. Saksliste og sakspapirer vedlagt.
Les mer

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll. Årsmøtet avholdes på Kollhytta og/eller digitalt (avhenger av smittesituasjonen) mandag 28. mars 2022 kl 20:00. Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Arne Nesset, arnenesset@gmail.com innen 13. mars 2022.
Les mer

Koll tar arbeidet mot seksuelle overgrep og trakassering på alvor

Det er dessverre mange eksempler på at seksuselle overgrep og trakassering er et betydelig problem innen idretten. Vårt mål er at alle skal føle seg trygge i Koll og styret har høsten 2021 hatt en gjennomgang av rutiner og prosedyrer for å styrke arbeidet mot seksuelle overgrep og trakassering. Det er bl a etablert en beredskapsgruppe bestående av Gunnhild Nordgaard Hermstad og Harald Bugge (bildet).
Les mer

HUSK Trollnatta LØRDAG

Lørdag 6. november er Trollnatta. Husk å bli med. Over 400 t-skjorter klare til lørdagens nattløp for barn og unge i Kollmarka-
Les mer

Trollnatta er lørdag

Husk å få med egne barn, barn i gata eller andre unge på Trollnatta. Den er på lørdag.
Les mer

Hjertestarter til IL Koll fra Ida Eides minnefond

IL Koll har vært så heldige å få tildelt en hjertestarter, et oppbevaringsskap og kurs i hjerte - og lungeredning fra Ida Eides minnefond. Hjertestarteren er nå hengt opp ved inngangsdøren til Kollhytta på Kollbanen, og der vil den være tilgjengelig døgnet rundt.
Les mer

O-GØY starter TORSDAG med KVELDSMAT

Kolls barne-orientering for barn i alderen 5- 13 år starter torsdag. Det blir i utgangspunktet kveldsmat og er også plass til flere. og nå er det også en ny hovedtrener!
Les mer

Historisk tilbakeblikk - håndball!

Koll har en ærerik fortid innen håndballsporten. Det startet med et styrevedtak i november 1945 da det ble protokollert at det skulle startes en kvinnehåndballgruppe og et lag deltok i ca 5 år. Det fortsatte i begynnelsen av 1950 årene med et herrelag som senere ble utvidet med gutte- og juniorlag.
Les mer

3-2-1, nå er Nordmarka 1-2-3 i gang

Store postskjermer henger i skogen ut uka. Bli med og finn dem.
Les mer

Digitalt årsmøte i IL Koll mandag 22. mars 2021 kl 20.00

Du må melde deg på årsmøtet her senest 15 minutter før møtet starter, så får du tilsendet en møteinvitasjon til Teams-møte. Saksliste og sakspapirer vedlagt.
Les mer

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll. Årsmøtet avholdes digitalt mandag 22. mars 2021 kl 20:00. Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Arne Nesset, arnenesset@gmail.com innen 7. mars 2021.
Les mer

Koll trenger deg!

Er du en person som tilhører en eller flere av følgende kategorier: - Har unger i Koll som benytter seg av en eller flere av Kolls ulike tilbud, og du har synspunkter på hvordan disse tilbudene skal formes. - Unga har flyttet ut, og du begynner å få mer tid til overs enn du kan benytte på å pusse opp hus eller hytter. Dessuten synes du det er mer moro å jobbe ute enn hjemme. - Nylig flyttet inn i nabolaget og ønsker å bidra i frivillig arbeid for å bli kjent med folk. - Du bruker mye tid på ulike treningsformer for å opprettholde formen. Litt av denne tiden ønsker du å benytte på Koll. Eller er du rett og slett en sosial person som liker å drive med organisasjonsarbeid? Valgkomiteen søker nå kandidater til hovedstyret : Nestleder, markedsansvarlig og anleggsansvarlig .
Les mer

Koll fyller 80 år!

3. november 1940 slår «Gutteklubben Troll» og «Gutteklubben uten navn» seg sammen. Den nye klubben får navnet «Troll» og Sigmund Ruud blir klubbens første formann. Dette regnes som starten på IL Koll, som nå er 80 år!
Les mer

Statusarrangement til Koll

Lørdag 25. september neste år arrangerer Koll for første gang noensinne norgescup i orientering. Nøkkelfunksjonærene er allerede klare.
Les mer

Tirsdag starter NORDMARKA 1-2-3

Nordmarka 1-2-3 er et nytt og unikt tilbud for deg som vil ha mosjon eller vil prøve orientering og lære deg kart og kompass. Første farrangement er fra Kollhytta tirsdag 11. august. Start fra klokka 17.30
Les mer