Idrettslagets formål er nedtegnet i § 1 i lagets lover:
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
Koll er den lokale idrettsklubben for Kringsjå og Korsvoll skolekretser, men er åpen for alle.  Koll skal være en hyggelig og inkluderende klubb – alle skal med. Vi ønsker engasjerte foreldresom deltar og bidrar til barnas aktiviteter. Vi skal skape idrettsglede og fremme samhold. Det skal være gøy å være medlem i Koll. 

Koll skal bidra til et godt nærmiljø og være en ressurs for skolene i området. Vi skal samarbeide godt med naboklubbene.

Koll er en klubb for bredde og topp. Aktivitetene skal ha høy kvalitet. Vårt mål er at alle skal oppleve mestring og oppnå prestasjoner gjennom fellesskap og bredde. Koll er et fleridrettslag, slik at barn, ungdom og voksne har et allsidig aktivitetstilbud hele året. Ingen som ønsker å drive med flere idretter, skal føle seg presset til å måtte velge. 

Koll skal være en åpen og demokratisk klubb. www.koll.no skal gi medlemmene oppdatert og god innsikt i lagets aktiviteter og organisasjon.
 
Vedtatt av styret i IL Koll 6. september 2011