Organisasjonsnummer: 976 710 274

Bankkonto: 6039.06.61285
Kontakt: post@koll.no

Arne Nesset (leder) (arnenesset@gmail.com, tlf 971 55 601)

Ingar Madsen (nestleder) 

Morten Tasken (kasserer) 

Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraver'n) 

Hans Weinberger (styremedlem – ISUrepresentant)

Jan Rune Hetle (styremedlem - anleggsansvarlig)

Bjørn Sletvold – Volleyball 

Kristine Fergestad – Ski 

Pål Myklebust – Orientering 

Thor Gjesdal – Friidrett

Bernt Christian Hellerud – Fotball  

 

Her er andrer valgte organer:

 

Kontrollkomite

Fredrik Wulfsberg                                           

Berit Walby

Pål Thotsensen (vara)

 

Valgkomite

Sjur Langedal, leder - Ski

Johan Lunde - Orientering

Thor Gjesdal - Friidrett

Bernt Christian Hellerud - Fotball

Bjørn Sletvold - Volleyball

 

Andre roller i hovedlaget

Anders Børringbo – medieansvarlig & redaktør hjemmeside

Ottar Tysseland – medieansvarlig & redaktør hjemmeside