Organisasjonsnummer: 976 710 274

Bankkonto: 6039.06.61285
Kontakt: post@koll.no