Verv Navn E-post Telefon
Styret  
Leder Pål Myklebust paal@eagle.no 920 87 238
O-gøy-ansvarlig Lisa Näsholm lisajansson82@gmail.com 413 97 624
Økonomi-ansvarlig Marit Owren Valmot marit.owren@gmail.com 992 61 115
Medlemsansvarlig Arne Tesli arnetesli@gmail.com 900 28 484
Arrangementsansvarlig Marte Braathen braathenmarte@gmail.com 928 22 534
Sekretær Erik Borg erik.borg@gmail.com 930 11 422
       
E-postadresse o-gruppa   orientering@koll.no  
       
Øvrige verv      
Spondansvarlig, barn Lisa Näsholm lisajansson82@gmail.com 413 97 624
Materialansvarlig bekledning Veslemøy Hausken Sjöqvist veslemoy@me.com 901 83 856
Materialansvarlig arrangementsutstyr Ane Funderud anefunderud@yahoo.com 993 51 509
       
Kartkomité  
Leder Lars Christopher Olsen lars.christopher.olsen@hydro.com 918 06 228
Medlem Johan Lunde UXLUJO@ous-hf.no 994 15 667
Medlem Christian Fredrik Borg    
       
Prosjektkomité bedre idrettslag og skoleorientering - Sparebank-stiftelsen-prosjektet  
       
Pål Myklebust   paal@eagle.no 920 87 238
Medlem - spesielt Kringsjå Finn Rygh finnrygh@gmail.com

928 28 616

Medlem - spesielt Korsvoll Ragnhild Bråten ragnhild.braten@gmail.com 997 14 482
       
  Informasjon
 
Hjemmeside Erik Borg erik.borg@gmail.com  
Facebook og Trollnatta      
       
     Ungdom
Hovedtrener Didrik Bredesen   988 23 279
Hovedtrener Mathilde Sønsterudbråten   950 20 654
       
Junior  
  Johan Lunde UXLUJO@ous-hf.no 994 15 667
  Heidi Tronbøl heidi.tronbol@gmail.com 988 16 821
  Erik Borg erik.borg@gmail.com 930 11 422
  Magnus Sparrevik    
       
       O-gøy      
Leder Lisa Näsholm lisajansson82@gmail.com 413 97 624
Hovedtrener Mats Lindaas   947 92 712
Medlems-kartotek Arne Tesli arnetesli@gmail.com 900 28 484
Hovedansvarlig for "innpiskning" til prioriterte løp og samlinger Ragnhild Bråten ragnhild.braten@gmail.com 997 14 482
Ansvar for organisering av Ogøy-samling Øystein Pettersen oyspet@gmail.com 909 76 276
Salg av rekruttpakker og Koll-klær 
 
Veslemøy Hausken Sjöqvist veslemoy@icloud.com 901 83 856
Ansvar for organisering av KM og Sarpsborgs-samlingen (Solrenningenløpene)
 
Marte Balchen balche@online.no 906 28 944
Årgangs-ansvarlig 2011 Sofie Oraug-Rygh soraug@gmail.com 977 72 483
Årgangs-ansvarlig 2012 Lisa Näsholm lisajansson82@gmail.com 413 97 624
Årgangs-ansvarlig 2013 Ragnhild Bråten ragnhild.braten@gmail.com 997 14 882
Årgangs-ansvarlig 2014 Veslemøy Hausken Sjöqvist veslemoy@icloud.com 901 83 856
Årgangs-ansvarlig 2015 Marte Balchen balche@online.no 906 28 944
Årgangs-ansvarlig 2016 Marte Balchen balche@online.no 906 28 944
       
Arrangement      
Leder Marte Braathen braathenmarte@gmail.com 928 22 534
  Odd Arne Lian lian.odd.arne@gmail.com 416 60 556

Postadresse: IL Koll o-gruppa, Pål Myklebust, Folke Bernadottes Vei 13 C, 0862 Oslo

E-post: orientering@koll.no

Bankkonto: 6012 06 40847

Vipps: 135 081