Skirenn
 
Påmelding til skirenn gjøres også på Norges Idrettsforbund sin side ”Min Idrett”. Du kan se at påmeldingen har gått i orden ved å sjekke listen over påmeldte. Startkontingent er inkludert i treningsavgiften, så lenge du melder på innen påmeldingsfristen og deltar på rennet. Løpere som melder seg på til renn etter påmeldingsfristen, "Etteranmelding, EA", må selv dekke hele påmeldingkostnaden. Koll Ski forbeholder seg også retten til å kreve egenandel for ekstrakostnader i renn, hvor løper ikke møter til start uten gyldig grunn (DNS, did not start). Ved etteranmeldinger og ikke oppmøte på  påmeldte renn, blir startkontingenten fakturert samlet etter sesongen. Fra 13 år må utøverne løse Skilisens .
 
Tidtakerbrikke
Norges Skiforbund legger opp til at alle løpere 11 år og eldre skal ha sin egen emiTag tidtakerbrikke på skirenn http://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/tidtakerbrikker/. Brikken bestilles på http://www.emit.no/products. Brikken er ikke personlig og kan lånes bort til andre. Det vil på de aller fleste renn også være mulig å låne brikke. Koll ski belastes for brikkeleie og faktureres den enkelte for dette ved slutten av sesongen. For klasse 10 år og yngre dekker Koll ski brikkeleie.
 
Stafetter
Påmelding stafetter gjøres gjennom klubben. Informasjon kommer raskt. 
For 13 årsklassen ( i 2019 født 2006) og eldre er det etablert et uttaksutvalg. For yngre med mixed lag forsøker vi å sette opp så like lag som mulig. 
 
Påmelding til Telenorkarusellen 2019 finner du her 
 
Koll Ski oppfordrer til å delta på skirenn! Det er fire renn vi særlig ønsker stor deltakelse fra Koll. Disse er Kollmila, KM klassisk, KM fristil og Rustadstafetten.  En fullstendig oversikt over alle skirenn finner du i Skiforbundets terminliste.