Rutine for Politiattestordningen i IL Koll

Politiattestordningen ble vedtatt innført i Norges idrettsforbund i 2009. Bakgrunnen for å innføre denne ordningen var å ivareta barn og unges beste – og bidra til at idrettsarenaen oppleves som trygg. Politiattesten er et viktig virkemiddel for å hindre at uønskede hendelser skjer i idretten
Les mer

Innhenting av politiattest

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Les mer