I Koll blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Arbeidet med politiattester utføres i Koll lokalt i grupene. I hver gruppe er det lederen eller en særskilt utpekt som er ansvarlig for politiattester. Den ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.  Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre

Hvordan man skaffer seg politiattest er beskrevet på politiets nettsider.

  1. Ta kontakt med ansvarlig for politiattest i din gruppe for å få fylt ut skjemaet "Bekreftelse på formål"
  2. Er du over 18 kan du søke politiattest på nett. Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ og gå videre derfra
  3. Er du under 18 må du søke på papir og søknaden må signeres av foresatte. Gå inn på politietes nettside for å laste ned søknadsskjema og annen informasjon.
  4. Politiet sender attesten som ordinær post eller digitalt til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til den som er ansvarlig for ordningen i idrettslaget. 
  6. IL Koll skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres idrett.no