Sportslig plan har to viktige funksjoner:
  • Den skal gi overordnede retningslinjer til ledere og trenere i Koll Fotball om hvordan aktivitetene best skal organiseres og drives.
  • Den skal gi informasjon til foreldre og foresatte om hvordan deres barn blir møtt, og hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger et medlemskap i Koll tar sikte på å utvikle.
Klubbhåndbok 
Styret har laget klubbåndbok for Koll fotball. Denne omhandler følgende:
  • Koll fotball historikk og målsetting
  • Finansiering og organisering
  • Retningslinjer og prinsipper 
  • Trening, seriespill og cup'er
  • Utstyr
  • Foreldrerollen
  • Politiattestordningen

Sportslig plan og Klubbhåndboka finnes vedlagt