I den forbindelse er det laget en pdf som viser de viktigste produktene, se vedlegg. Det ble informert om denne avtalen på nylig avholdt årsmøte. Kortversjonen av denne avtalen er som følger:

  • Det er etablert 1 kontaktperson mellom Koll fotball og Torshov sport. Kontaktperson er materialforvalter Hans Weinberger, mobil 48898397, e-post: hans@kth.se
  • Informasjon om draktsett og annet utstyr gis av Hans. Eksisterende draktsett byttes ut når de blir utslitt og/eller for små.