Aktuelle friidrettsstevner 2020

 

Retningslinjer for stevnedeltakelse

Stevnedeltakelse er en viktig del av friidretten for mange, og vi håper flest mulig av medlemmene våre stiller opp i stevner i løpet av sesongen. Påmelding til banestevner skjer normalt via MinIdrett.no. Påmelding til stafetter håndteres av oppmennene.

Startkontingent

Friidrettsgruppen vil normalt forskuttere startkontingenten for deltakelse i stevner. Vi vil dekke startkontingent for medlemmer 10 år og eldre under følgende forutsetninger: 
  1. Forfalt treningsavgift til friidrettsgruppen må være betalt. Den fakturerers tidlig i mai og kan betales på nett på MinIdrett.no. Hvis dere er usikre på om dere har betalt kan dere ta kontakt på friidrettkoll@gmail.com så skal vi sjekke opp for dere.
  2. Dersom dere melder dere på i stevner/øvelser og ikke stiller til start må dere betale startkontingenten selv.
  3. Evt. ekstraavgift pga etteranmelding etter fristen må dere dekke selv.
Treningsavgiften for medlemmer yngre enn 10 år dekker ikke startkontingent. De må derfor dekke stevnedeltakelse selv. Friidrettsgruppen vil legge ut for startkontingenten og etterfakturere.

Kollinger som ikke er aktive i friidrett kan konkurrere for Koll i friidrettstevner enten ved å betale treningsavgift og følge reglene over, eller ved å dekke sine  egne startkontingenter. Friidrettsgruppen vil i så fall forskuttere startkontingent og etterfakturere.
 
Vi vil vi følge opp dette fortløpende gjennom sesongen. Vi forbeholder oss muligheten til å innføre en egenandel for stevnedeltakelse senere, dersom utgiftene til startkontingent blir større gjennom sesongen enn det vi har råd til.

Aldersklasser

Aldersklassene følger kalenderåret. Det betyr at alle som fyller f.eks. 10 år i 2016, regnes som 10-åringer i hele kalenderåret 2016. Vanligvis er det enkle årklasser, unntatt 18/19 år, som alltid er en dobbeltklasse.

Når en melder seg på til et stevne er det lov å velge en eldre årklasse, men da bør det gjelde for alle øvelsene i stevnet. 15-åringer og eldre kan også velge å melde seg på i junior- eller seniorklassen.

Representasjon

Friidrettens regler sier at man bare kan delta i friidrettskonkurranser for én klubb pr år, og det er derfor viktig at dere er oppmerksomme på dette. Merk at også terrengløp, gateløp osv. regnes som friiidrettskonkurranser. 

De fleste av våre medlemmer er også medlemmer av andre idrettslag. Når dere skal melde dere på friidrettstevner i MinIdrett er det ikke alltid at IL Koll kommer opp som førstevalg. Det er derfor viktig at dere sjekker klubbnavnet og velger IL Koll for påmeldingen.

Utøvere som ønsker å representere en annen klubb i et nytt år må melde om dette fra før nyttår. De som er yngre enn 15 år kan likevel søke om å bytte klubb med 30 dagers varsel.

I henhold til samarbeidsavtalen med Tjalve skal Kolls juniorer (15-19 år) representere Tjalve når de konkurrerer i junior- og seniorklassene. I de aldersbestemte klassene skal de representere Koll. Juniorene kan også representere Tjalve i stafetter.