Vi minner om at treningsavgiften må være betalt for at klubben skal dekke startkontingenten på stevner, og at de som melder seg på uten å delta må dekke startkontingenten selv. 

Friidrettsstevner 2023

Påmelding til stevner på iSonen eller Min idrett. Informasjon legges ut i Spond for de største stevnene. 

Retningslinjer for stevnedeltakelse
Stevnedeltakelse er en viktig del av friidretten for mange, og vi håper flest mulig av medlemmene våre stiller opp i stevner i løpet av sesongen. Påmelding til banestevner skjer normalt via iSonen. Påmelding til stafetter håndteres av oppmennene.

Startkontingent
Friidrettsgruppen vil normalt dekke startkontingenten for deltakelse i stevner, under følgende forutsetninger: 
Forfalt treningsavgift til friidrettsgruppen må være betalt. Den fakturerers tidlig i mai og kan betales på nett på MinIdrett.no. Hvis dere er usikre på om dere har betalt kan dere ta kontakt på friidrett@koll.no så skal vi sjekke opp for dere.

Dersom dere melder dere på i stevner/øvelser og ikke stiller til start må dere være forberedt på å betale startkontingenten selv. Evt. ekstraavgift pga. etteranmelding må dere dekke selv.

Treningsavgiften for medlemmer yngre enn 10 år dekker ikke startkontingent. De må derfor dekke stevnedeltakelse selv. Friidrettsgruppen vil legge ut for startkontingenten og etterfakturere.

Kollinger som ikke er aktive i friidrett kan konkurrere for Koll i friidrettstevner enten ved å betale treningsavgift og følge reglene over, eller ved å dekke sine egne startkontingenter. Friidrettsgruppen vil i så fall forskuttere startkontingent og etterfakturere.
 
Vi vil vi følge opp dette fortløpende gjennom sesongen. Vi forbeholder oss muligheten til å innføre en egenandel for stevnedeltakelse senere, dersom utgiftene til startkontingent blir større gjennom sesongen enn det vi har råd til.

Aldersklasser
Aldersklassene følger kalenderåret. Det betyr at alle som fyller f.eks. 10 år i 2023, regnes som 10-åringer i hele kalenderåret 2023. Vanligvis er det enkle årklasser, unntatt 18/19 år, som alltid er en dobbeltklasse.

I banearrangement kan en utøver ikke starte i mer enn en klasse i et og samme arrangement. Dog kan en utøver delta i en høyere klasse dersom øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse.

15-åringer og eldre kan også velge å melde seg på i junior- eller seniorklassen.

Representasjon
Friidrettens regler sier at man bare kan delta i friidrettskonkurranser for én klubb pr år, og det er derfor viktig at dere er oppmerksomme på dette. Merk at også terrengløp, gateløp osv. regnes som friiidrettskonkurranser. 

Utøvere som ønsker å representere en annen klubb i et nytt år må melde om dette fra før nyttår. De som er yngre enn 15 år kan likevel søke om å bytte klubb med 30 dagers varsel.

I henhold til samarbeidsavtalen med Tjalve skal Kolls juniorer (15-19 år) representere Tjalve når de konkurrerer i junior- og seniorklassene. I de aldersbestemte klassene skal de representere Koll. Juniorene kan også representere Tjalve i stafetter.