Treningstid frem til sommeren 2019 Gaustadjordet

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
1700-1730   G10/J12    
1730-1800 J11 G10/J12 G12 G11
1800-1830 J11 J10 G12 G11
1830-1900   J10   J07/G08
1900-1930       J07/G08
1930-2000       G08

 

Treningstid frem til sommeren 2019 NIH

Tidspunkt Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag
1800-1900     J08 J09
1900-2000 G07 G09 J07