Bernt Christian Hellerud, leder og ansvarlig for medlemsregister, treningsavgift, påmelding til serie, politiattester og web-ansvarlig. Mobil: 95927922, e-post: kollfotball@gmail.com

Lars Erik Gulling, kasserer. Mobil: 92843839, e-post: lars.erik.gulling@ringnes.no

Hans Weinberger, materialforvalter. Mobil: 48898397, e-post: hans@kth.se

Kristin Lillefjære, ansvarlig for banefordeling og sportslig utvalg. E-post: kristin.lillefjere@gmail.com

Kaja Moen Welo, rekrutteringsansvarlig/sportslig utvalg. E-post: kmwelo@hotmail.com

Anne Wæhre, rekrutteringsansvarlig/sportslig utvalg. E-post: awaehre@gmail.com

Eric Breit. E-post: eric.breit@gmail.com