Treningsavgift 2021 til fotballgruppa er kr 1100 for årskullene 2015-2012 og kr 1600 for årskullene 2011-2009. I tillegg kommer medlemsavgift til Koll IL (hovedlaget) på kr 300 per medlem, kr 600 for familie