Trenignsavgift 2019 til fotballgruppa er kr 1000 for årskullene 2010 - 2012 og kr 1500 for årskullene 2007-2009. I tillegg kommer medlemsavgift til Koll IL (hovedlaget) på kr 300 per medlem, kr 600 for familie