Påmeldingsfristen 03.3.2022 - Ingen etteranmelding. 

På grunn av et kveldsarrangement forbeholder vi oss retten til å sette er tak på maks 650 deltakere. 

Påmeldingen er nå stengt, dessverre. 

Rennmodell: Puljestart med tidtaking, distanserenn fristil. Kretsrenn. Kun deltakere fra Oslo Skikrets.

For Superskicup 13/14 får alle deltakerne rennregler tilsendt på e-post.      

Distanser og klasser: I år er det kun 8-16 (påmeldte jr. per. 1.3 for får starte) år som kan delta. Rennet gjennomføres med puljestart. Oppdaterte distanser under, disse er en del kortere enn opprinnelig trase. 

J/G   8 - 10 år      ca.2 km

J/G 11 og 12 år      ca. 3,6 km

J/G 13 år og eldre  ca. 4,2 km

UH                        ca. 4,2 km

Sted:  Start på Hemingseter 

Etteranmelding: Er ikke mulig.

Stilart: fristil.

Parkering: parkering ifbm målgang. 100 ,- betales med Vipps. 579947 Vi har parkeringslotteri med to flotte premier.  

Smøretips: LEVERT AV BRAASPORT

ENKELT ALTERNATIV:

  • Swix HS6 Liquid. Spray på et tynt lag og jevn ut med filtkork. La tørke før det børstes med nylon.

 

AVANSERT ALTERNATIV:

  • Alt. 1: Swix TS6 Liquid. Spray på et tynt lag og jevn ut med filtkork. La tørke før det børstes med nylon.
  • Alt. 2: Maplus BP1 Med. Drypp på og jevn ut med filtkork. La tørke før det børstes med stål/bronse og poleres med nylon.
  • Alt. 3: Vauhti Pure Race LDR Liquid. Påfør et tynt lag. La tørke før det børstes med stål/bronse og poleres med nylon.
  • Alt. 4: Start RG Race Violet Liquid. Påfør et tynt lag. La tørke før det børstes med stål/bronse og poleres med nylon.

Løypekart: se under.

Startnummer: hentes av den enkelte utøver på start. Brikker til alle i startnummer. Faktureres 25 ,- per deltaker.  

Kiosk: I pressesenteret i forbindelse med premieutdeling.

Startliste: endelig her

Toaletter: Noen toaletter i forbindelse med målgang.

Testing av ski: ved start ved Hemingseter og i løypene på Frognerseteren, ski bør komme ferdig preppet.

Oppvarming: I løypene ved Frognerseteren kan eller løping på nærliggende skogsbilvei.

Resultater: Publiseres digitalt. Iht forbundets barneidrettsbestemmelser skal resultatene for løpere i klassene 8-10 år ikke rangeres og heller ikke offentliggjøres på nett. Disse klassene har derfor kun urangerte resultater ved oppslag.

Protester: Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til rennkontor, som formidler videre til juryen. 

Smittevernsveileder: se vedlegg nederst på siden - oppdateres

Drikke ved målgang:  ja

Premiering: Deltakerpremie til alle. Premieseremoni så raskt som mulig etter målgang. Premiereing i henhold til NSFs regler.  

Startkontingent: Per person: 130 kr. Betales direkte ved påmelding eller etterfaktureres.

Tidtakning: EMIT-brikke i startnummer. Brikkeleie 25 kr i tillegg.

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på digitalt, betales med vipps og koster kr 60 (13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Resultater KOLLMILA på SNØ 2020: https://live.eqtiming.com/52366#result 

Resultater Kollmila 2022: Liveresultater 2022 

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Fridtjof Scheie (rennleder)  Mobil: +4791662545    Mail: scheie.fridtjof@gmail.com