Start er på Frønsvollstråkka og løypen går deretter ned Måneskinnsløypa over Gaustadjordene og Gaustadbekken med målgang på Kringsjå Skole.

Velkommen til fartsfest den 7. mars.
Påmeldingen åpner den 1.2.2021 med påmeldingsfrist 26.2.2021

Praktisk informasjon med smittevernplan, løypekart og annen relevant arrangementsinfo publiseres løpende.

Påmelding voksne: Antall voksne pr. klubb avgjøres på bakgrunn av startlisten, voksne registreres av klubbene på forhånd og må registrer seg før inngang på start og følger deltakerne gjennom løypen til mål.

Rennmodell: Distanserenn fristil. Kretsrenn. Kun deltakere fra Oslo Skikrets.

Distanser og klasser: I år er det kun 9-14 år som kan delta. Rennet gjennomføres med puljestart med sin kohort fra egen klubb.

J/G   9 og 10 år      5 km

J/G 11 og 12 år      5 km

J/G 13 og 14 år      5 km 

Kohorter: 3 stk. a 200 personer (inkludert voksne og barn) i hver. Klubber starter i rekkefølge.

(KOLL setter grense når taket er nådd vi forsøker å fordel jevnt i klasser)

1 kohort: 13-14 år, ca. 170 utøvere og 30 voksne, ca. kl 10:00-12:00

2 kohort: 11-12 år, ca. 150 utøvere og 50 voksne, ca. kl 12:00-14:00

3 kohort: 9-10 år, ca. 150 utøvere og 50 voksne, ca. kl 14:00-16:00

Sted: Start Frønsvollstreåkka – kart kommer.

Etteranmelding: Er ikke mulig - coronarestriksjoner.

Stilart: fristil.

Parkering: ingen organisert parkering, men normalt flere parkeringsplasser nært målgang ved Kringsjåhallen, Sognsvann.

Smøretips: Kommer.

Løypekart: Kommer.

Startnummer: Legges ut klubbvis/lagvis i båser på arena.

Kiosk: Ingen kiosk.

Startliste: Kommer. puljestart med fokus på størst mulig spredning av utøvere.

Toaletter: Noen toaletter i Kringsjå skole, følger egne regler.

Testing av ski: på vei til start fra Frognerseteren på arena, ski kommer ferdig preppet.

Oppvarming: Løping kan skje på nærliggende skogsbilvei, evnt på ski i nærliggende skiløyper.

Resultater: Publiseres digitalt.

Protester: Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til rennkontor, som formidler videre til juryen.

Smittevernsveileder: se vedlegg nederst på siden

Drikke ved målgang: Ingen.

Premiering: Deltakerpremie til alle. Premiesermoni utgår grunnet Covid-19.

Startkontingent: Per person: 130 kr. Betales direkte ved påmelding eller etterfaktureres.

Tidtakning: EMIT-brikke på foten. Brikkeleie 50 kr i tillegg, oppgis ved påmelding.

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på digitalt, betales med vipps og koster kr 60 (13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Resultater KOLLMILA på SNØ 2020: https://live.eqtiming.com/52366#result 

Liveresultater 2021: Kommer

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Fridtjof Scheie (rennleder)  Mobil: +4791662545    Mail: scheie.fridtjof@gmail.com