Beredskapsgruppen

Koll har en egen beredskapsgruppe mot seksuelle trakassering og overgrep.
Les mer

BEREDSKAPSPLAN - seksuelle overgrep og trakassering

Beredskapsplan for forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og seksuell trakassering for IL Koll.
Les mer

Si fra! Instruks for varsling

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.
Les mer

Etiske retningslinjer for IL Koll

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i idrettslaget har hovedansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.
Les mer