Telenorkarusell (tirsdag 02.02), Kollrennet (tirsdag 09.02), Kollmila (tirsdag 28.02) og Klubbmesterskap (tirsdag 09.03) trenger din dugnadsinnsats! 

Det er 4 flotte arrangementer som vi trenger arrangementsbistand til. Vi har behov for 2 vakter pr. barn, men vi prøver å begrense oss til maks 4 vakter pr. familie. Minst en av vaktene fra deg bør være Kollmila hvor vi har våre største inntekter og er vårt mest profilerte renn (parkering og kiosk er viktige inntektskilder). Detaljerte klokkeslett og instrukser for vaktene kommer senere, men som referanse kan vi si at rigging starter vanligvis kl 16, og de aller fleste oppgavene er ferdige senest kl 21.00.

Trykk her for Dugnadspåmelding

Og du, ikke vent på at andre skal ta alle vaktene, men snarest fyll ut dine ønskede vakter. Vi forventer som nevnt 2 vakter pr. barn, og minst en på Kollmila. Håper dere alle finner en passende vakt, vi gleder oss til å se dere i kiosken, ved start, i mål, langs løypa og på parkeringen!

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen.