Vi håper at hjertestarteren kan skape en ekstra trygghet i et svært mye brukt område.
 
Hjertestarteren er registrert i hjertestarterregisteret: Hjertestarterregisteret - Finn nærmeste hjertestarter | 113.no
 
Her er informasjon fra Nils-Ingar Aadne om hvordan hjertestarteren skal brukes: Bruk av hjertestarter – Ida Eide Minnefond (idaeidesminnefond.no)