Det har vært veldig bra aktivitet på treninger og stevner, så nå fortjener alle en liten treningspause før vi går i gang med 2022-sesongen. Vi organiserer ikke treninger i uke 40 (høstferie) og uke 41.

Fra uke 42 vurderer vi vær og temperatur og avgjør om vi trener ute eller inne. Følg med i Spond! 

Se nye treningstider for vintersesongen!