Fundamentet i dette arbeidet er Kolls etiske retningslinjer. Alle som er engasjert i Koll skal være kjent med disse! Videre er det etablert en Beredskapsplan - seksuelle overgrep og trakassering, som beskriver hvilken praksis og rutiner som anvendes i Koll, inkludert en konkret beskrivelse av ansvar og rutiner for forebygging og håndtering av evt hendelser.

Det er også laget en instruks for varsling og etablert en beredskapsgruppe bestående av Gunnhild Nordgaard Hermstad og Harald Bugge. Beredskapsgruppen har både en rolle knyttet til forebygging og håndtering av evt hendelser.

Rutinen for politiattestordningen i Koll er også oppdatert med tydeliggjøring av ansvar for å sikre helhetlig håndtering i hele idrettslaget. 

Rutine for Politiattestordningen i IL Koll