Kollbanen fylles med fakler, bål og blide barn til en fin fin skicrossløype. 

Pølser til barna i mål!