Årsmøtet avholdes for fotball på Koll-hytta manag 14. mars kl. 19.30. Vel møtt. Vedlagt finnes årsberetning.