Og for et klubbmesterskap det ble! Ca. 100 deltakere møtte opp på NIH-banen og det ble registrert 325 starter! Mange nye perser ble satt! God stemning og kake til alle. Tusen takk til alle barna og til alle dere foreldre som stilte opp som funksjonærer eller med kake!

Resultatlister: https://norway.opentrack.run/en-gb/x/2022/NOR/kollklubb/event/

Premiering: I klassene til og med 10 år ble det delt ut deltakermedalje til alle etter siste øvelse.

Klubbmesterskapet for 11 år og eldre avgjøres som en mangekamp der beste resultat etter Tyrvingtabellen i hhv ett løp, ett hopp og ett kast summeres. De tre beste fra Koll i hver klasse av denne mangekampen premieres med plakett eller pokal, øvrige deltakere får deltakermedalje. Premieutdeling for 11 år og eldre foregår på Klubbkvelden senere i høst. Følg med i Spond for dato.