Velkommen til årsmøte i Koll Ski

Agenda:

  1. Årsberetning 2022
  2. Regnskap 2022
  3. Budsjett
  4. Styresammensetning og behov for nye medlemmer
  5. Sammensetning arrangementgrupper
  6. Eventuelt

Sakspapirer legges ut her i forkant av møtet. Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til jarlesvanaes@gmail.com innen fredag 17. mars 2023. Møtet er kunngjort via Spond.

Styret oppfordrer eksisterende og nye medlemmer til oppmøte på Kollhytta mandag 20. mars 2023 kl 20.00

Hilsen fra Styret i Koll Ski