Saker til behandling er årsmelding, regnskap, budsjett og valg. 

Årsmøtet avholdes på NIH på rom C.1.1.

Velkommen!