Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Valg av ny styremedlemmer (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Forslag: Ny styreleder: Arne Nesset

Forslag: Nytt medlem i kontrollkomiteen: Fredrik Wulfsberg

Idrettslaget har også behov for anleggsansvarlig og medlemsansvarlig. Kandidater bes å melde sin interesse til valgkomiteleder: Sjur Langedal; T. 97746959,   sjur.langedal@vikenfiber.no, eller klubbens leder: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no