De unge viste glød og engasjement. Det sporer.

Vi gjennomgikk det som har skjedd og ikke minst fortsettelsen. Det var mange innspill om hva som kan bli enda bedre.

Møtet ble dyktig ledet av JOhan.

For o-gruppa har det vært et fantastisk år. Anført av Pål er nye topper nådd. Svært mye er gjort, O-gøy, Camp Sarp. Trollnatta, Tiomila og mye, mye mer.

Tidlig på nyåret skal planer og opplegg og ungdommene tas et steg videre.

Det er å glede seg til det store året - år 2020!