Temaet denne tirsdagen i Snøparken var grunnleggende skiaktivitet med fokus på høy aktivitet, pedagogisk tilnærming og læring om organisering for å oppnå raske overganger mellom øvelser. Onsdag er det tre timer teori om barneidrett, verdi og trenerrollen , mens på torsdag er det fokus på grunnleggende teknikk i klassisk og skøyting.

 

Koll Academy Week gir kompetansepåfyll samt nyttige og praktiske tips for best mulig læring og skimestring for barn og unge i Koll! 

Takk til deltakere og arrangør for fokus på  økt skiglede blant våre utøvere!