Vedlagt er saksliste til årsmøtet og årberetning for o-gruppa 2019.

 

Årsmøtet avholdes 11. mars kl. 19.30 på Kollhytta.

 

Velkommen!