Mange klubber har lagt ut treninger på orienteringskart som kan benyttes. Det som er viktig er å gjennomføre treningen på egenhånd og ikke berøre postene. Kart skriver du ut selv. Koll har ennå ikke laget noe opplegg.

Treninger Lillomarka, Tyrving, Bækkelaget mfl

Treninger Fet

Skjettenkollen

Det anbefales å bli med på løypelegger-konkurransen til Orienteringsforbundet.

Løypelegger-konkurransen

Som et vedlegg er råd fra Norges Orienteringsforbund. I det står det blant annet:

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte. Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten.

 

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger! NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

 

«Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»

 

«Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»

 

«Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»"