Det er fortsatt forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes. IL Koll vil basere aktiviteten på både Helsedirektoratets og idretten selv sine retningslinjer og anbefalinger.

Vi vil følge utviklingen nøye og håper vi kan starte opp mer aktivitet fremover. Du finner mer informasjon om tilbudet i regi av de enkelte gruppene her og på gruppenes egne platformer. 

Ved spørsmål ta kontakt med leder Arne Nesset