Koll er inne i et jubileumsår. I november fyller laget 80 år. Under generalforsamlingen i 1940 ble det vedtatt røykeforbud. Så hvem var først med røykeloven? Forbudet gjaldt riktignok bare for medlemmer under 15 år. Forbudet vakte en viss oppsikt, og blant annet Morgenbladet viet det oppmerksomhet. 21. november sto det å lese i avisa:
«Lov mot kannibalisme?
Folk gjør meget for å sikre seg mat til vinteren, men skal vi tro en morgenavis for i går, ser det ut til at vår utmerkede skiløper Sigmund Ruud er redd for at dette skal gå for vidt. Bladet forteller nemlig at lovene for den gutteklubb Sigmund Ruud har stiftet har en paragraf hvori det heter: Røkning av guttegruppens medlemmer forbudt. Det er jo temmelig nifst at det skal være nødvendig å vedta denslags i lovs form, men heldigvis kan bladet tilføye: At den (paragrafen) ikke har skremt noen er tilslutningen det beste bevis på.»

Det kan bli flere historiske glimt. Blant annet om hvem som sto i bresjen for å få jentene med i laget, hvilken gruppe som alltid har vært oppegående og lagets første navn.

Sigmund Ruud var lagets første formann, og laget het ikke Koll den gang.

Om noen få dager årets generalforsamling, eller årsmøte som det heter nå. 5. mai er årets årsmøte, se en annen nyhet på hjemmesiden for hvordan det kan deltas.