Vi åpner opp for treninger, det vil si i grupper på inntil 20 utøvere. Vi vil til enhver tid følge de smittevernregler som gjelder inkl. kjøreregler for begrenset organisert trening fra friidrettsforbundet.

Se treningstider for informasjon om hvor og når de ulike aldersgrupper trener.