Som en del av ungdomssamlingen i Rendalen vil Koll arrangere  "Rendalen for alle". Det blir et åpent orienteringsløp nettopp i Rendalen. Kommunen er en av landets største og har for eksempel dobbelt så stort areal som Hong Kong hvor det bor åtte millioner mennesker. I Innlandet-kommunen er det 1800 innbyggere.

I Rendalen er det veldig mye spektaktulært orienteringsterreng. Konkurransen blir ved Lomnessjøen på torsdagen, den fjerde dagen under samlingen. 

Konkurransen er for våre ungdommer og alle andre som vil delta - inntil 200 personer totalt med utøvere og arrangører. 

Det blir tre løyper fra to til fem kilometer.

Konkurransen er en god oppfølger av tradisjonen Koll har hatt med å arrangere utenbygds. I mange år var Nipedilten på Sørlandet. For et par år siden hadde Koll skiorientering på Gålå i Gudbrandsdalen. 

I Rendalen er det fort det første o-løpet noensinne. Håpet er å få Rendalen IL med på et samarbeid. Kan det bli en o-gruppe i hedmarkskommunen?