Koll skal bekle følgende roller i styret og disse er på valg på årsmøtet i mars 2021:

Nestleder:
- Følge med på og sørge for oppfølging av epostadressen Post@koll.no
- Reservasjoner/utleie av Kollhytta (og Kollparken)
- Referent i styret
- Ansvarlig politiattester: Dette er en formell rolle i alle idrettslag og som rapporteres til NIF. Hver gruppe har egne ansvarlige for politiattester, så oppgaven er å holde oversikt og sørge for at dette er håndtert skikkelig i Koll.
 
Styremedlem (markedsansvarlig):
- Et overordnet ansvar for Kolls "informasjonsplattformer" (hjemmesider, facebook, instagram, Twitter): Gruppene driver dette selv, men trenger en ansvarlig i hovedstyret som følger opp og koordinerer. Aktuelt å utarbeide retningslinjer/system for godkjenning av bilder (personvernbestemmelser) 
- Barneidrettsansvarlig: Dette er også en formell roll i alle idrettslag og som rapporteres til NIF. Hensikten er å "ivareta barneidretten" internt. For Styret har dette vært å ivareta holdninger om breddeidrett og sunne verdier.
 
Vi er i tillegg på jakt etter en Aleggsansvarlig - Det viktige er å få fulgt opp Kolls anlegg mer systematisk og bedre;
- sørge for vedlikehold/drift av eksisterende anlegg (Kollbakkene, Kollbanen, Kollparken, Kollhytta, Kollkloppen +++) i samarbeid med kommunen. Det er mest å føle et ansvar og følger med, siden evt dugnader blir organisert av gruppene og vi kan leie inn snekker/rørlegger/elektriker for konkrete oppdrag
- se muligheter for utvidelser/forbedringer; igangsette tiltak, søke om midler osv. Utbygging Kollhytta er sentral. Her har Orientering vist størst interesse og vært "største bruker" i det siste. 

Gjør oppmerksom på at dette er aktiviteter som har ligger til disse rollene tidligere men det er det nye styret som blir enig og hvordan det skal organiseres

Ta kontakt med valgkomiteen hvis dette er av interesse
mvh 

Valgkomiteen for styret i Koll
Sjur Langedal, mob 97 74 69 59