Årsmøtet avholdes i år digitalt på Teams onsdag 3. mars kl 21.00. Vel møtt! Innkalling med agenda for årsmøtet og årsrapport for Koll fotball er vedlagt.