Styret viser til innkalling til årsmøte fra den 08.02.2021.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Koll Orientering


Sakliste for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenning av fremmøtte og fullmakter
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden
Sak 4: Valg av ordstyrer og referent
Sak 5: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning for 2020
Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2020
Sak 8: Behandling av innkommende forslag og saker (Ingen)
Sak 9: Godkjenning av budsjett for 2021
Sak 10: Valg av styre og styrets medlemmer
Pål Myklebust, Heidi Tronbøl, Erik Borg, Lisa Näsholm og Arne Tesli stiller til gjenvalg. Marte
Braathen kommer inn som nytt styremedlem.

Vedlagt følger:
- Styrets årsberetning
- Regnskap for 2020 (inkludert i årsberetningen)
- Budsjett for 2021 (inkludert i årsberetningen)

Med vennlig hilsen
styret i Koll orientering