Vi håpet i det lengste. Koll ski gleder oss til å invitere til fartsfest om ett år.