O-gøy er tilbake 19. august!

Alle barn MÅ melde seg på i Spond til hver enkelt trening. Det er så mye enklere å arrangere da vi vet hvor mange som kommer. 

Velkommen!

 

Praktisk info, høsten 2021:

Alder: For barn født i 2016 og eldre.

Påmelding: Påmelding skjer via Spond. Hvis du ikke ligger inne i Spond kan du registrere deg som bruker her: https://group.spond.com/QINPA eller sende en mail til orientering@koll.no.

Første trening: Torsdag 19. august (siste trening før vinteren er 28. oktober, dette betyr 10 treninger på høsten)

Oppmøte: Kl. 18:00 ved Kollhytta.

Hvordan:

  • Vi ønsker påmelding senest to dager før hver trening.
  • Foresatte må bli med de yngre barna i skogen (yngste gruppa og oftest også mellomgruppa).
  • Vi vil dele inn barna i grupper etter alder. 
  • Etter treningen serveres det kveldsmat. Her er det foreldrene som står for serveringen, derfor er det fint hvis alle som kan melder seg til dugnad (ta kontakt med ogøy-ansvarlig Lisa Näsholm (lisa.nasholm@gmail.com)).

Info om gruppeinndeling: Vi vil dele inn barna i grupper etter alder, men selvsagt kan man be om en annen gruppe hvis man heller ønsker å være sammen med søsken eller har eldre/yngre venner.

Pris: O-gøy koster 700,- per sesong.

Smittevernregler: Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter. Vi forholder oss til myndighetens regelverk, se veilederen her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/

Kontakt: Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Lisa Näsholm, lisajansson82@gmail.com eller telefon 41 39 76 24

Se mer info om O-gøy her

Tilbake