Vi var gode!  Herrelaget spilte i flere sesonger i de øverste divisjoner i både ute- og innendørshåndball. Vi spilte mot toppene i norsk håndball den gang, Arild, Fredensborg, Bekkelaget, Mode for å nevne noen. I slutten av 1970-årene var det imidlertid slutt. Det kom et generasjonsskifte i bydelen og kanskje det viktigste – vi hadde ingen hall.  Vi hadde satset på at myndigheten holdt sitt løfte om at vi skulle slippe til i Idrettshøyskolens hall som kompensasjon for at midler ble tatt fra satsing ved Trollbakken, men der slapp vi ikke til.  Dessuten tok studier og militærtjeneste guttene bort fra Nordberg og etter mer enn 20 år var det slutt. Vi var en vennegjeng som holdt sammen fra junior til veteranklassen.  Men i 1978 var det slutt. 

En fyldig artikkel «Herrehåndball i 1950- og 1960 årene» (og i 1970 årene) er å finne i klubbens 50 årsberetning fra 1990. 

I 1973 ble det arrangert kamp på Kollbanen mellom «stjernelaget» fra 1960 og dagens lag.  Bildet viser matchvinnerne = veteranene. (Fra venstre: Første rekke: Erik S Johnsen, Raymond Rooth, Ole Tønnesen, Arne Anchersen, Karl Petter Johnsen,. Andre rekke fra venstre: Rolf Drøyer, Stian Johnsen, Fridtjof Rassmussen, Arne Kopaas, Tore Nordberg og Baard Johnsen). 

I denne beretningen finner vi også en samtale mellom to tidligere formenn Hagbarth Wang og Per Begby. Her sier Hagbarth, som var formann fra 1970-72: Det som reddet Koll i disse årene (forut) var at det fantes et par miljøer som levde sitt eget liv og ikke ga opp. Det var o-gjengen og håndballen. Disse formaliserte at vi fremdeles var en klubb, Uten dem tror jeg Koll rett og slett var blitt nedlagt. 

Fra håndballens side kan vi her tilføye at vi stilte med to formenn i en vanskelig periode. Raymond Rooth satt 1959-60 og William Stenmark 1961-62.  I de påfølgende år, og før Hagbarth overtok, var det håndballgutta som støttet opp i Viggo Frilings andre formannstid og holdt skipet flytende. 

Erik S Johnsen  

Kilder:

  • KOLLs 10 årsberetning 1950 
  • KOLLS 50 årsberetning 1990 
  • Erik S Johnsen tidl styremedlem og håndballoppmann