Fram til snøen kommer, kjører vi barmarkstrening med ulike øvelser på Koll-banen.
Når snøen kommer, er fortsatt Koll-banen base, med øvelser på banen og området rundt. 
Husk vannflaske og refleksvest med navn.

Treningstider

Dag Tid Notat
Tirsdag 18:00-19:00 Kollbanen

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Årgangsansvarlig Kristoffer Lind-Klev kristoffer@lind-klev.no 45514848
Årgangsansvarlig Kristin Blomberg Sveen
Trener Morris Freeman
Trener Solveig Skrinde Venjum
Trener Ane Berg-Andresen
Trener Johannes Salvesen-Lunde
Trener Jakob Gagnum Tonby